Aktywacja certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości

Rozwój usług online sprawił, że dostawcy usług potrzebują sprawnych systemów umożliwiających identyfikację elektroniczną. Tylko zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń pozwoli na bezpieczne korzystanie ze świadczonych usług w zakresie e-usług zaufania publicznego.

Świadczenie usług online wymaga udostępnienia i przydzielenia użytkownikom odpowiednich uprawnień, co wiąże się z koniecznością założenia konta w systemie świadczącym określone usługi.

W przypadku, gdy wszystkie platformy e-usług działają oddzielnie użytkownik zobowiązany jest do zapamiętywania różnego rodzaju loginu oraz haseł, co znacznie utrudnia logowanie się i korzystanie z serwisów. Ministerstwo Cyfryzacji ma na celu zintegrowanie wszystkich platform e-usług w taki sposób, aby obywatele mogli z nich korzystać posługując się jednym loginem i zestawem haseł.

Dostawcy e-usług muszą dostosować swoje platformy do nowych przepisów i nakazów prawnych. My oferujemy sprzedaż zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła. W zakres naszych usług wchodzi również aktywacja certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości.

open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.