Rozwój usług online sprawił, że dostawcy usług potrzebują sprawnych systemów umożliwiających identyfikację elektroniczną. Tylko zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń pozwoli na bezpieczne korzystanie ze świadczonych usług w zakresie e-usług zaufania publicznego.

Świadczenie usług online wymaga udostępnienia i przydzielenia użytkownikom odpowiednich uprawnień, co wiąże się z koniecznością założenia konta w systemie świadczącym określone usługi.

W przypadku, gdy wszystkie platformy e-usług działają oddzielnie użytkownik zobowiązany jest do zapamiętywania różnego rodzaju loginu oraz haseł, co znacznie utrudnia logowanie się i korzystanie z serwisów. Ministerstwo Cyfryzacji ma na celu zintegrowanie wszystkich platform e-usług w taki sposób, aby obywatele mogli z nich korzystać posługując się jednym loginem i zestawem haseł.

Dostawcy e-usług muszą dostosować swoje platformy do nowych przepisów i nakazów prawnych. My oferujemy sprzedaż zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła. W zakres naszych usług wchodzi również aktywacja certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości.