Krajowy Węzeł Tożsamości jest projektem wprowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Celem projektu jest wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste i bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.

Tego rodzaju rozwiązania mają istotne znaczenie dla rozwoju i realizacji usług online, w których niezbędne jest zapewnienie wspólnej podstawy dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.

System musi zostać zintegrowany z dostępnymi Dostawcami środków identyfikacji elektronicznej oddzielnie.

Po zintegrowaniu wszystkich platforma e-usług zaufania publicznego obywatele będą mieli możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet przy użyciu loginu i bezpiecznego zestawu haseł.

Jednym z etapów wdrażania Krajowego Węzła jest aktywacja certyfikatów Krajowy Węzeł Tożsamości. My oferujemy swoją pomoc – możliwość zakupu zestawu certyfikatów oraz pomoc w ich aktywacji. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu.