Aktywacja e-podpisu dotyczy między innymi dokumentów składanych przy rejestracji spółki za pomocą Internetu oraz wszelkich ważnych formalności, na których musisz złożyć swój podpis, ponieważ jest to deklaracja potwierdzająca Twoją tożsamość.

Aktywacja e-podpisu zawiera trzy rodzaje i to Ty wybierasz w jaki sposób go dokonasz. Do wyboru jest podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny, który jest jednoznacznie związany z autorem i trudny do sfałszowania oraz kwalifikowany podpis elektroniczny, który spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne.

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek równoważny pod względem prawnym do dokumentu podpisanego własnoręcznie. Złożenie oświadczenia w formie internetowej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Aktywacja e-podpisu odbywa się poprzez strony, które oferują możliwość zakupienia zestawu lub odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Ceny usług w zależności od rodzaju wahają się od 198 zł do nawet 789 zł.