Dla każdego przedsiębiorcy, którego działanie wychodzi poza Polskę, została zrealizowana budowa Węzła Transgranicznego. Oznacza to, że posiadacze kwalifikowanego podpisu elektronicznego mogą internetowo podpisywać dokumenty, które wychodzą poza zakres Polski, lecz nadal mieszczą się w Unii Europejskiej.

Jest to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż mogą teraz jednym loginem oraz hasłem logować się do usług państw członkowskich UE, a także udostępnia to możliwość dla tych, którzy z państw UE chcą zalogować się do portali w Polsce.

Budowa Węzła Transgranicznego jest podobna działaniem do Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej, z tą przewagą, że dzięki temu pierwszemu system może zintegrować się z innymi węzłami krajów Unii Europejskiej.

Aby zapewnić konieczne bezpieczeństwo, logować można się jedynie do portali, które są zatwierdzone przez kraje członkowskie.

Zdecydowanie można stwierdzić, że wdrożenie Węzła Transgranicznego jest wyjątkowym ułatwieniem dla wszystkich obywateli.