Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, jak sama nazwa wskazuje to system identyfikacji elektronicznej. Ma on na celu sprawniejsze załatwianie spraw urzędowych, bez wychodzenia z domu! Strona rządowa login.gov.pl jest zintegrowana z wieloma metodami uwierzytelniania, z którymi można zapoznać się na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Cel Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej to głównie uproszczenie i upowszechnienie korzystania z usług elektronicznych. Krajowy Węzeł ma się stać głównym narzędziem do uwierzytelniania krajowych usług. Dzięki takiemu rozwiązaniu Polki i Polacy mogą korzystać z jednego loginu i hasła do wszystkich portali urzędowych, co za tym idzie Internetowo będzie można składać wnioski, wypełniać pisma czy aktualizować informacje.

Liczba dostawców usług wciąż rośnie, a cel Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej codziennie się spełnia, gdyż zachęca rzeszę osób do tego znacznie wygodniejszego rozwiązania.