Co to jest Krajowy Węzeł Tożsamości? Jest to integralna usługa, która ma łączyć w sobie wiele funkcji. Projekt elektronicznego systemu identyfikacji ma na celu służyć obywatelom Polski do zdalnego i szybkiego załatwiania spraw urzędowych. Oznacza to, że Polki i Polacy mogą korzystać z jednego uniwersalnego konta i bezpiecznego hasła do wypełniania wszystkich rządowych pism czy wniosków.

Celem stworzenia Krajowego Węzła Tożsamości jest rozpowszechnianie usług cyfrowych, aby otworzyć drogę do całkowitej digitalizacji i zapoznania użytkowników z nowymi rozwiązaniami. Dzięki temu możemy znacznie poszerzyć spektrum możliwości załatwiania różnych urzędowych spraw. Już nie będziemy musieli stać w kolejkach czy jechać na miejsce, wystarczy nowy środek identyfikacji. To od obywatela zależy w jaki sposób chce się logować do danego systemu administracji.

Można więc powiedzieć, że Krajowy Węzeł Tożsamości jest weryfikacją danej osoby, przez administrację publiczną czy instytucję komercyjną w cyfrowym środowisku.