UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 roku.

Głównym założeniem UFG jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie).

Deklaracje do UFG a podpis kwalifikowany – czy trzeba posiadać e-podpis?

Deklaracje składane w sposób elektroniczny powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ten obowiązek wynika z konieczności potwierdzenia zgodnie z prawem tożsamości osoby składającej dokument.

Wiele osób nie posiada e-podpisu. Nie zdają sobie sprawy jak wiele spraw urzędowych oraz biznesowych pozwala on załatwić bez wychodzenia z domu.

My oferujemy bezpieczną pomoc w założeniu podpisu kwalifikowanego. Przeprowadzenie procedury z pomocą naszych specjalistów pozwoli na posługiwanie się e-podpisem w kilka godzin.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!