Deklaracje podatkowe e-podpis może okazać się bardzo przydatny, co jednak zrobić, jeśli nie posiadamy aktywnego podpisu? Czy grożą nam za to jakieś sankcje?

Deklaracja, podpisana przez osobę nieupoważnioną lub niepodpisana w ogóle, traktowana jest jako deklaracja niezłożona. Nie powoduje żadnych skutków prawnych, nawet w sytuacji, gdy została we właściwym trybie i terminie złożona w urzędzie. Może jednak powodować konsekwencję skarbowe, takie jak deklaracja złożona po terminie.

Organy skarbowe najczęściej stosują wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji w terminie, sankcję w postaci mandatu.

Jeśli podatnik nie złożył deklaracji lub nie będzie ona zawierała podpisu, by uniknąć mandatu, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację czynnego żalu. Równocześnie powinien przełożyć również prawidłowo wypełnioną deklarację podatkową, a także uiścić podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowej.