Przesyłanie deklaracji podatkowe podpis elektroniczny odbywa się drogą elektroniczną poprzez system e-Deklaracji, będącego częścią serwisu Ministerstwa Finansów. Zgodnie z informacją ogłoszoną na stronie MF, można to zrobić na 3 sposoby:

1. Korzystając z formularza e-deklaracji. Aby to zrobić, należy:
– wejść na stronę www.podatki.gov.pl,
– wybrać interesujący nas podatek i pobrać właściwy dla niego formularz,
– wypełnić formularz i podpisać go podpisem kwalifikowanym,
– pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

2. Korzystając z aplikacji systemu finansowo-księgowego. W tym celu powinno się:
– pobrać właściwy szablon z sekcji dokumentów XML,
– wypełnić i wysłać dokument ze swojej aplikacji, podpis zostanie naniesiony automatycznie,
– pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

3. Korzystając z Uniwersalnej Bramki Dokumentów. Jeśli ten sposób wydaje nam się najkorzystniejszy, należy:
– uruchomić odpowiednią aplikację,
– wypełnić formularz i podpisać go podpisem kwalifikowanym,
– wysłać dokument do Uniwersalnej Bramki Dokumentów,
– pobrać Urzędowe Poświadczenia Odbioru.