Deklaracje podatkowe podpis kwalifikowany możesz wykorzystać w celu podpisania ich i dostarczenia drogą elektroniczną do odpowiedniej instytucji. Usługi realizowane przez system to:
– obsługa deklaracji CIT, PIT, VAT, NIP, PCC,
– obsługa dokumentów innych niż deklaracje,
– sprawdzanie stanu sprawy,
– dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika,
– aktualizacja danych o podmiocie,
– potwierdzenia danych identyfikacyjnych podmiotu,
– portal informacyjny i informacja dedykowana,
– centralny Rejestr Podmiotów jako rejestr referencyjny.

Od 2018 roku deklaracje podatkowe można składać za pośrednictwem portalu podatkowego. Podatnicy znajdą tam interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, będzie można przesłać do systemu. E-deklaracje podatkowe można przesłać na trzy sposoby, poprzez:
– formularz interaktywny,
– moduł systemu finansowo-księgowego,
– uniwersalną bramkę dokumentów.