E-Deklaracje jest to system, który powstał z myślą o usprawnieniu wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W czym pomaga podpis elektroniczny?

Dzięki niemu zyskujemy możliwość elektronicznego przesyłania rozliczeń podatkowych, aktualizacji danych czy składania dokumentów. Pozwala to nie tylko na zracjonalizowaniu wydatków administracji, ale także jest znacznym ułatwieniem dla wszystkich podatników.

Jaka natomiast jest zależność między e-Deklaracje a podpis elektroniczny? Należy pamiętać, że do złożenia e-Deklaracji wymagane jest posiadać ważny podpis elektroniczny. Do podpisywania dokumentów można użyć “danych autoryzujących”, czyli wszelkich danych takich jak PESEL, NIP, imię i nazwisko, data urodzenia itp. Jednak e-Deklaracje można również podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest to o tyle ważne, gdyż nie wszystkie formularze mogą być podpisane za pomocą “danych autoryzujących”. Dodatkowo z tej formy podpisu nie mogą skorzystać pełnomocnicy, którzy w tym wypadku muszą być zaopatrzeni w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu i aktywacji e-podpisu!