E-podpis a faktura VAT RR – jakie powiązanie mają ze sobą te dwa pojęcia? Faktura VAT RR może zostać wystawiania w formie elektronicznej. Wymagana jest zgoda dostawcy towarów i usług na tę formę sporządzenia oraz wysłania dokumentu potwierdzającego zakup płodów rolnych przez przedsiębiorcę zgłoszonego do VAT.

Prawidłowo sporządzona faktura VAT RR w formie elektronicznej musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w celu potwierdzenia tożsamości wystawiającego fakturę. Warto zaznaczyć, że jeżeli na fakturze nie będzie e-podpisu z certyfikatem to może dokument zostać uznany za nieważny.

Nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają e-podpis. Jego wyrobienie przynosi wiele korzyści. Jeżeli są Państwo zainteresowanie wyrobieniem oraz aktywacją własnego podpisu elektronicznego to zapraszamy do współpracy z naszym biurem. Oferujemy solidną pomoc oraz doradztwo w wyborze najkorzystniejszego wariantu zestawu do e-podpisu oraz pomoc w aktywacji.