Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest oświadczeniem informującym o danej kondycji finansowej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostępny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Od 2018 roku biorący udział w zamówieniach publicznych zobowiązani są do wykorzystania elektronicznej formy składania zamówień. Istotnie należy podkreślić, że przed przystąpieniem do udziału należy wyrobić swój własny kwalifikowany podpis elektroniczny, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w dokumentach składanych drogą elektroniczną.

Wyrobienie e-podpisu z certyfikatem będzie również można wykorzystać w kontaktach biznesowych oraz w załatwieniu spraw w urzędach oraz administracji publicznej.

Obowiązkiem osoby decydującej się na wyrobienie własnego e-podpisu jest zakup właściwego zestawu oraz aktywacja. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą całą procedurę oraz pomogą bezpiecznie dopełnić formalności.