E-podpis a JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest oświadczeniem informującym o danej kondycji finansowej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostępny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Od 2018 roku biorący udział w zamówieniach publicznych zobowiązani są do wykorzystania elektronicznej formy składania zamówień. Istotnie należy podkreślić, że przed przystąpieniem do udziału należy wyrobić swój własny kwalifikowany podpis elektroniczny, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w dokumentach składanych drogą elektroniczną.

Wyrobienie e-podpisu z certyfikatem będzie również można wykorzystać w kontaktach biznesowych oraz w załatwieniu spraw w urzędach oraz administracji publicznej.

Obowiązkiem osoby decydującej się na wyrobienie własnego e-podpisu jest zakup właściwego zestawu oraz aktywacja. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą całą procedurę oraz pomogą bezpiecznie dopełnić formalności.

open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.