Minister Rozwoju w ostatnich tygodniach wziął pod lupę standardy techniczne prac geodezyjnych. Rezultatem podjętych działań jest konieczność posługiwania się podpisem elektronicznym, w czasie świadczenia usług geodezyjnych, która najprawdopodobniej wkrótce zacznie obowiązywać. Projekt zmian właśnie trafił do konsultacji.

E podpis dla geodety będzie więc obowiązkowym narzędziem pracy, i bez niego nie będzie ona możliwa. Od teraz wszystkie dokumenty sporządzone na podstawie dokonanych pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych, które podlegają zgłoszeniu do Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, będą sporządzane w postaci elektronicznej i podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego. Nie będzie możliwości opracowania ich w innym formacie, na przykład w wersji papierowej, a bez opatrzenia e- podpisem nie będą ważne. E podpis dla geodety, będzie mógł być wykorzystany nie tylko w pracy. Geodeci będą mogli posługiwać się nim także w kontaktach z innymi urzędami i wykorzystywać je w celach prywatnych.