E-podpis dla salonu samochodowego – czy jego założenie jest konieczne? Jak dokonać rejestracji online pojazdu w bezpieczny sposób?

Minister cyfryzacji zapowiedział zmiany, które umożliwiają dealerom samochodowym rejestrację online pojazdu w imieniu nabywcy. Celem nowelizacji przepisów jest ograniczenie formalności związanych z procedurę rejestracji pojazdu oraz odciążenie administracji od spraw związanych ze sprzedażą i przerejestrowaniem pojazdu.

Procedura rejestracji online pojazdu w imieniu nabywcy ma wyglądać tak, że właściciel salonu samochodowego lub uprawniony przedstawiciel składają formularz udostępniony w systemie teleinformatycznym.

Warto podkreślić, że upoważnienie do złożenia wniosku musi zostać opatrzone odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

E-podpis dla salonu samochodowego powinien zostać założony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Pomoże to bezpiecznie dopełnić niezbędnych formalności narzuconych przez nowelizację przepisów. Nasze biuro oferuje pomoc w wyrobieniu oraz aktywacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.