Wraz z nadejściem 2023 roku przedsiębiorcy w Polsce będą mieli do czynienia z nowymi wymaganiami dotyczącymi sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Jednym z ważniejszych aspektów jest konieczność posiadania elektronicznego podpisu, zwłaszcza że dokumenty te będą składane w formie elektronicznej.

Spis treści:
1. Czym jest e-podpis?
2. E-podpis, a sprawozdania finansowe
3. E-podpis kwalifikowany
4. Dlaczego warto posiadać e-podpis kwalifikowany?

Czym jest e-podpis?

E-podpis, czyli elektroniczny podpis, jest jednym z najważniejszych narzędzi w pracy przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście cyfryzacji i digitalizacji. To narzędzie, które umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby, która podpisała dokument, a także gwarantuje integralność i autentyczność dokumentu.

Sprawdź również: Jak i gdzie kupić podpis elektroniczny?

E-podpis, a sprawozdania finansowe

W przypadku sprawozdań finansowych, konieczność posiadania e-podpisu wynika z faktu, że dokumenty te muszą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów, czyli e-deklaracji. Dotyczy to wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia księgi rachunkowej, w tym m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który sporządza sprawozdanie finansowe, musi posiadać ważny e-podpis kwalifikowany, który zostanie umieszczony w pliku pdf z danymi sprawozdania. Tak przygotowany dokument jest następnie przesyłany za pośrednictwem e-deklaracji do Ministerstwa Finansów.

Sprawdź również: Zdalne odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

E-podpis kwalifikowany

E-podpis kwalifikowany jest rodzajem e-podpisu, który spełnia wymagania prawa europejskiego i jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Posiada on dodatkowe zabezpieczenia, takie jak certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną, a także jest chroniony hasłem i kluczem prywatnym.

Dlaczego warto posiadać e-podpis kwalifikowany?

Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo danych i dokumentów. Elektroniczny podpis pozwala na potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej, co zwiększa ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów. Ponadto, dzięki e-podpisowi, proces przesyłania dokumentów jest szybszy, łatwiejszy i bardziej wygodny.

Jak zdobyć e-podpis kwalifikowany? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszymi ekspertami!

sprawozdanie finansowe e podpis

Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo danych i dokumentów. Elektroniczny podpis pozwala na potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej, co zwiększa ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów. Ponadto, dzięki e-podpisowi, proces przesyłania dokumentów jest szybszy, łatwiejszy i bardziej wygodny.