Posiadanie podpisu elektronicznego umożliwia podpisywanie dowolnych plików oraz masowe podpisanie wielu plików poprzez podanie kodu PIN.

Aby dysponować elektronicznym podpisem bezpieczny, który będzie posiadał moc podpisu własnoręcznego, należy zwrócić się do jednostki certyfikowanej. Obecnie, procedurę wystawiania certyfikatów i udostępniania elektronicznych podpisów bezpiecznych prowadzi pięć podmiotów. Podstawą do otrzymania świadczenia z takiej jednostki jest zawarcie umowy na świadczenie usług certyfikowanych. Podmiot wydaje certyfikat na podstawie dokumentu wypełnionego przez Klienta i podaniu wszystkich niezbędnych danych. Oczywiście, zanim zostanie on wydany, następuje proces weryfikacji tożsamości i poprawności podanych przez klienta informacji osobowych.

Głównym zastosowaniem e-podpisu Kraków są kontakty drogą elektroniczną z ZUSem, składanie wniosków i pozyskiwanie wpisów do KRSu, składanie e-deklaracji podatkowych, podpisywanie faktur elektronicznych.