Podpis kwalifikowany to nazwa podpisu, który w dawniejszych regulacjach prawnych nazywany był bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z uwagi na bezpieczeństwo obrotu prawnego dokumenty przedkładane usługodawcy przez usługobiorcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Muszą być zabezpieczone przed niekontrolowaną modyfikacją, a więc muszą być elektronicznie podpisywane. Stosuje się w tym celu podpisy elektroniczne.

Podpis elektroniczny sprawia, że możemy zastosować go w wielu obszarach – w biznesie, administracji czy medycynie np. przesłać dokumenty do jednostek administracji publicznej, podpisać umowy zapisane w formie elektronicznej, złożyć zlecenie w niektórych aukcjach internetowych, podpisać faktury elektroniczne, wystartować w e-przetargach.

Od 2018 roku wprowadzono nową zasadę – e-przetargi e-podpis – oznacza to, że aby móc wystartować w przetargu musisz posiadać podpis elektroniczny.