Możliwość podjęcia udziału w przetargach zobowiązuje do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przesyłania oświadczeń nim opatrzonym. Dotyczy to jednolitych europejskich dokumentów zamówienia, czyli oświadczeń składanych w przetargach powyżej progów unijnych.

E-przetargi podpis kwalifikowany – elektronizacja zamówień publicznych znacznie usprawnia dopełnianie formalności związanych z udziałem w przetargach. Wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zamówień publicznych zobowiązani są do składania ofert w formie elektronicznej.

Kwalifikowany e-podpis jest gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ ten rodzaj podpisu elektronicznego uniemożliwia edycję dokumentów oraz wprowadzenie jakichkolwiek zmian.

Nasze biuro oferuje solidną pomoc tym, którzy chcą bezpiecznie wyrobić podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Do skorzystania z oferty zachęcamy wszystkich, którzy chcą posługiwać się e-podpisem. Pomożemy dopełnić formalności – zapraszamy do współpracy!