Aby kierować do Sądu Okręgowego korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy w tym celu posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadać profilu zaufanego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych, bezpłatnie udostępnić swoje usługi w postaci elektronicznej.

Dokumenty muszą być złożone w formie załącznika: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF lub ZIP. Wielkość załącznika nie może przekraczać 3 MB. Dokument lub nośnik zawierający oprogramowanie złośliwe będzie automatycznie odrzucony.

Jeśli nie posiadasz jeszcze podpisu elektronicznego, a chciałbyś wypróbować elektroniczna skrzynka podawcza e-podpis wyrobimy dla Ciebie w krótkim czasie.