Przesyłki przekazane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy traktować jako elektroniczną analogię papierowej przesyłki poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że aby przesyłka mogła być traktowana jako dokument, musi być elektronicznie podpisana.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego niezbędne jest:
– posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP,
– posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP,
– wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Dokument podpisuje się elektronicznym podpisem w celu zabezpieczenia dowodu przed niekontrolowanymi zmianami.

Elektroniczna skrzynka podawcza podpis kwalifikowany – chcesz złożyć dokumenty z wykorzystaniem tego szybkiego sposobu, ale nie posiadasz e-podpisu? Nic straconego, skontaktuj się z nami, a my pozyskamy go dla Ciebie w krótkim czasie bez zbędnych formalności.