Elektroniczne faktury z podpisem elektronicznym

E-faktura w myśl ustawy o VAT można uznać np. za e-mail z załącznikiem w formacie PDF, CSV, faks otrzymany drogą elektroniczną, a nawet zeskanowane i przesłane elektronicznie dokumenty papierowe – pod warunkiem, że nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w wersji papierowej. W przypadku, gdy wybierzemy formę elektroniczną faktury, musimy się liczyć z tym, że:
– sprzedawca lub osoba trzecia upoważniona przez sprzedawcę do wystawienia faktur przesyła je lub udostępnia nabywcy,
– nabywca przesyła lub udostępnia e-faktury sprzedawcy z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzenia faktury przez podatnika dokonującego sprzedaży,
– nabywca, który otrzymał e-fakturę zawierającą pomyłki, przesyła lub udostępnia notę korygującą wystawcy faktury,
– jeśli wystawcą faktury jest organ egzekucyjny lub komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – e-faktury przesyła lub udostępnia zarówno nabywcy, jak i dłużnikowi.

Faktury elektroniczne również przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. E-faktury można przechowywać w formie elektronicznej, nie ma konieczności trzymania wersji papierowej. Należy przechowywać je jednak w sposób pozwalający łatwe odnalezienie oraz identyfikację dowodu oraz dający możliwość udostępniania ich organom kontroli.

open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.