W jaki sposób działa elektroniczny e-podpis kwalifikowany?

Bezpieczny e-podpis potwierdzony jest certyfikatem kwalifikowanym, który daje większe bezpieczeństwo. Ten rodzaj podpisu wykorzystywany jest przez urzędy podczas przesyłania dokumentów.

Istotne w kwestii posługiwania się podpisem elektronicznym jest to, że posiada on taką samą moc prawną jak podpis odręczny. To narzędzie, które umożliwia identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną.

E-podpis elektroniczny przypisany jest wyłącznie do jednej osoby.

Dużą zaletą tego stosowania tego rodzaju podpisu jest możliwość szybkiej weryfikacji zmian wprowadzanych w dokumentacji elektronicznej.

Elektroniczny e-podpis kwalifikowany wykorzystywany jest m.in. w:
– ZUS-ie,
– składaniu deklaracji podatkowych,
– podpisywaniu umów,
– podpisywaniu faktur elektronicznych,
– relacjach biznesowych.

Nasze biuro oferuje pomoc wszystkim, którzy chcą posługiwać się elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W skład naszych usług wchodzi wyrobienie oraz odnowienie e-podpisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.