Elektroniczny zapis na akcje spółki to procedura, której celem jest przedstawienie zasad dokonywania zapisu na akcje, wymaganego w przypadku subskrypcji zamkniętej, otwartej, subskrypcji w ramach oferty publicznej.

Zapis na akcje został wprowadzony w związku z sytuacją COVID-19. Nowe przepisy prawne umożliwiają dokonanie zapisu na akcje spółek w postaci elektronicznej.

Istotnie należy podkreślić, że elektroniczna forma zapisu wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenia go jedną z dostępnych opcji:

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
– podpisem zaufanym,
– podpisem osobistym.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zapis na akcje staje się nieważny.

Nasze biuro oferuje pomoc w wyrobieniu własnego podpisu elektronicznego. W imieniu klientów przeprowadzamy całą procedurę oraz dopełniamy niezbędnych formalności. Zainteresowanych pozyskaniem własnego podpisu elektronicznego, który posiada wiele zastosowań w zakresie zdalnego załatwiania spraw urzędowych oraz związanych z prowadzeniem spółki zapraszamy do kontaktu z naszą kadrą specjalistów.