Z dniem 18 października 2018 roku zaczęła obowiązywać elektronizacja zamówień publicznych. Zobowiązała ona wszystkich biorących udział w przetargach zamówień publicznych do składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej.

Celem wprowadzenia zmian jest usprawnienie procedury składania zamówień publicznych oraz bezpieczne przeprowadzenie całego procesu.

Wszystkie podmioty, które chcą brać udział w przetargach publicznych zobowiązane są do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Warto zaznaczyć, że podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym powinna posiadać każda osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu.

E-podpis umożliwia potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek. Elektroniczny podpis ma taką samą moc prawną jak ten złożony własnoręcznie.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc wszystkim, którzy chcą założyć oraz aktywować swój podpis elektroniczny. Pragniemy zaznaczyć, że posiadanie e-podpisu pozwala również na załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.