Epodpis a Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Od 2018 roku JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa-wykonawcy biorący udział w zamówieniach muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Epodpis a Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak uzyskać podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny można pozyskać u jednego z dostawców zestawów do e-podpisu. Nasze biuro od wielu lat zajmuje się sprzedażą oraz aktywacją podpisów elektronicznych.

Istnieje możliwość skorzystania z narzędzia do wypełnienia JEDZ. Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Istotne jest, że formularz musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazany zamawiającemu.

Brak e-podpisu z certyfikatem uniemożliwia branie udział w zamówieniach JEDZ – zachęcamy do pozyskania własnego podpisu elektronicznego już dzisiaj. Nasi specjaliści chętnie udzielą informacji na temat przygotowanej oferty.

open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.