Od 2018 roku JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa-wykonawcy biorący udział w zamówieniach muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Epodpis a Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak uzyskać podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny można pozyskać u jednego z dostawców zestawów do e-podpisu. Nasze biuro od wielu lat zajmuje się sprzedażą oraz aktywacją podpisów elektronicznych.

Istnieje możliwość skorzystania z narzędzia do wypełnienia JEDZ. Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Istotne jest, że formularz musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazany zamawiającemu.

Brak e-podpisu z certyfikatem uniemożliwia branie udział w zamówieniach JEDZ – zachęcamy do pozyskania własnego podpisu elektronicznego już dzisiaj. Nasi specjaliści chętnie udzielą informacji na temat przygotowanej oferty.