Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą transakcję. Mowa tutaj o fakturze VAT-RR, która powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Faktura VAT-RR powinna zostać przekazana dostawcy. Dokument powinien również zawierać oświadczenie dostawcy w brzmieniu:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR a podpis elektroniczny – czy trzeba posiadać e-podpis, aby wystawiać e-faktury? Dokumenty wystawiane w formie elektronicznej powinny zostać opatrzone odpowiednio przez dostawcę oraz nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

My oferujemy swoją pomoc w zakresie pozyskiwania e-podpisu. Oferujemy wsparcie w zakresie wyrobienia oraz aktywacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.