Od września 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące wystawiania oraz przesyłania faktur VAT RR. Ten rodzaj faktury wystawiany jest przez kupującego produkty lub usługi oraz rolnika ryczałtowego. Warto zaznaczyć, że rolnik ryczałtowy świadczący usługi rolnicze i/lub dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Nie musi być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT jak również nie musi wystawiać faktur jako sprzedawca.

Na fakturze VAT RR powinno zostać umieszczone oświadczenie:

“Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Jedną z najistotniejszych zmian jest konieczność opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym faktur wystawionych w formie elektronicznej. Ta forma możliwa jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez dostawcę.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie wyrobienia oraz aktywacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.