Faktury VAT RR e-podpis – czy jest konieczny? Od 2019 roku dokumenty wystawione dla rolnika ryczałtowego przez nabywcę produktów rolnych w formie elektronicznej muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Obowiązek wynika z faktu konieczności potwierdzenia tożsamości osoby wystawiającej oraz podpisującej dokument.

Warto zaznaczyć, że sporządzenie oraz przesłanie faktury VAT RR w formie elektronicznej możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez dostawcę usług.

Faktura VAT RR wystawiana jest przez nabywającego towary i usługi od rolnika ryczałtowego. Należy podkreślić, że brak podpisu rolnika ryczałtowego (lub innej osoby uprawnionej do otrzymania faktury) wyłącza możliwość uznania wystawionego dokumentu za fakturę VAT RR, a tym samym nie przysługuje na jej podstawie zryczałtowany zwrot podatku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego to zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą naszego biura. Nasza wyspecjalizowana kadra oferuje pomoc w zakresie zakupu zestawu do e-podpisu oraz aktywacji.