Zgodnie z art. 116 ustawy o VAT regulującej zasady wystawiania faktur VAT RR (dokumentująca zakup od rolników ryczałtowych) od września 2019 roku istnieje możliwość wystawiania oraz wysyłania dokumentu za w formie elektronicznej. O czym należy pamiętać?

Na fakturze VAT RR powinny się znaleźć takie informacje, jak:
– numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość,
– data wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał dokument
jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną.

Faktury VAT RR wystawiane mogą być w formie elektronicznej pod warunkiem wyrażenia zgody ze strony dostawcy usług. Kolejnym wymogiem jest konieczność potwierdzenia tożsamości poprzez opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Faktury VAT RR podpis elektroniczny – w jaki sposób pozyskać swój własny kwalifikowany podpis elektroniczny? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów oraz firm, którzy zajmują się sprzedażą oraz aktywacją zestawu do posługiwania się e-podpisem. Nasze biuro w swojej ofercie posiada kompleksową pomoc dla wszystkich zainteresowanych.