Podpis elektroniczny umożliwia przedsiębiorcom wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Od momentu, gdy urząd wprowadził Jednolite Pliki Kontrolne wnioskodawca może bez wychodzenia z domu zawierać umowy, wysyłać deklaracje, sporządzać i przesyłać sprawozdania finansowe, podpisywać faktury itp..

Na przedsiębiorcę nałożony został jedynie obowiązek potwierdzenia wniosku podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Gdzie przydaje się elektroniczny podpis kwalifikowany? W szczególności podczas składania e-deklaracji podatkowych jak np. PIT-37, PIT-36, VAT-7, składania pism, podań, formularzy rejestracyjnych, a także podczas wysyłania ofert w przetargach.

Podsumowując, w przypadku, gdy przeprowadzamy proces, w którym wymagana jest moc prawna składanego podpisu, to zgodnie z polskim prawem możemy użyć podpisu kwalifikowanego.

Wśród osób korzystających z tej opcji potwierdzania dokumentów wysyłanych elektronicznie znajdują się nie tylko osoby fizyczne i firmy, ale także urzędnicy administracji państwowej.