Podpis kwalifikowany to narzędzie, które usprawniło przedsiębiorcom kontakt z urzędami i sądami. Taka forma potwierdzania tożsamości umożliwia przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej bez wychodzenia z domu. Dane w postaci elektronicznej pozwalają na identyfikację osoby, ponieważ e-podpis przyporządkowany jest do jednej osoby, sporządzony został na bezpiecznych urządzeniach oraz powiązany jest w taki sposób, aby jakakolwiek zmiana mogła zostać szybko rozpoznana.

Na chwilę obecną do urzędów i sądów, gdzie wykorzystuje się podpis kwalifikowany zaliczyć należy m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, ale także każdy urząd administracji publicznej. E-podpis stosowany może być także podczas podpisywania umów, faktur, deklaracji podatkowych, a także podczas składania oferty na przetargach.

Podpis kwalifikowany to duże ułatwienie i usprawnienie zarówno dla jego właścicieli, jak i urzędów, które mogą zostać odciążone z większości obowiązków formalnych.