Sprawozdanie Finansowe to dokument, przedstawiający wynik finansowy m.in. spółki z o.o.. Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania finansowego przewidzianego przez Ustawę o rachunkowości. Takie uproszczone sprawozdania składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zamiast informacji dodatkowej.

Od 2019 roku wprowadzony został obowiązek składania sprawozdania finansowego w formacie JPK (XML), przez co pojawiły się dodatkowe utrudnienia, przez które należy przejść. Zwracamy uwagę, że obowiązek związany ze sprawozdaniem finansowym składa się z dwóch etapów:
– najpierw dokument musi zostać sporządzony i podpisany, co powinno nastąpić do dnia 31 marca – termin podpisu Profilem Zaufanym zawarty jest w pliku XML i nie może zostać zmieniony,
– następnie należy przesłać sprawozdanie wraz z uchwałami zatwierdzającymi, co może nastąpić do dnia 30 czerwca.

Uwaga! Od 2019 roku nie wysyłamy już Sprawozdania Finansowego do Urzędu Skarbowego w formie papierowej – dane są pobierane każdorazowo z KRS automatycznie.