Możliwości związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego są ogromne. Z dnia na dzień poszerza się grono osób, które decydują się na założenie e-podpisu. Jakie są zalety posiadania e-podpisu?

Podpis elektroniczny występuje w trzech formach – zwykły e-podpis, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Najczęściej wybieraną formą jest kwalifikowany podpis elektroniczny, ponieważ posiada certyfikat umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie tożsamości użytkownika w różnych systemach informatycznych

E-podpis jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Dokumenty podpisane tym narzędziem mają taką samą moc prawną jak zaopatrzone podpisem własnoręcznym.

Do zalet podpisu elektronicznego należą m.in.:
– możliwość załatwiania spraw urzędowych
– sprawny kontakt w relacjach biznesowych
– wygodna komunikacja z sądami, instytucjami
– możliwość składania wniosków o dotację

Wielu przedsiębiorców decyduje się na założenie podpisu elektronicznego, ponieważ jego posiadanie umożliwia załatwianie spraw z każdego miejsca na ziemi.