Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest formularzem dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne.

Dokładne informacje na temat progów unijnych znajdziemy w:

– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej,

– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej.

Kto ma obowiązek złożenia formularza JEDZ?

– wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
– podwykonawcy wskazani przez wykonawców, którym zostanie powierzone wykonanie zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia epodpis musi posiadać od 18 kwietnia 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych założeniem e-podpisu umożliwiającego udział w zamówieniach zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem, przedstawimy szczegóły oferty.