Niedawno weszły w życie nowe przepisy, które sprawiają, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia podpis kwalifikowany wymaga. Obowiązek ten wynika z nowelizacji prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku.

Warto zaznaczyć, że do podpisywania plików JEDZ wystarczy zestaw w certyfikatem kwalifikowanym.

Obowiązkiem osób biorących udział w przetargu publicznym jest przedstawienie swojej oferty oraz złożenie jej w formie elektronicznej opatrzonej e-podpisem. Zabezpieczenie to ma na celu potwierdzenie tożsamości składającego ofertę.

Podkreślamy, że posiadanie Profilu Zaufanego nie jest wystarczające do złożenia oferty.

Certyfikat kwalifikowany przeznaczony jest wyłącznie dla osoby, dla której został wydany. Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem podpisu kwalifikowanego to skorzystaj z naszej pomocy w zakresie wyrobienia oraz aktywacji e-podpisów. Nasi specjaliści chętnie udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące działania podpisów kwalifikowanych oraz świadczonych przez nas usług.

Profesjonalne zakładanie podpisów elektronicznych – cała Polska.