Wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do comiesięcznego składania JPK_V7, który musi zostać opatrzony e-podpisem.