Czym jest podpis kwalifikowany w zakresie składania zamówień publicznych? Od 18 kwietnia 2018 roku wprowadzono obowiązek składania JEDZ w formie elektronicznej. Obliguje to osoby składającej zamówienie do posiadania własnego podpisu elektronicznego.

Czym jest podpis elektroniczny? Posługiwanie się e-podpisem z certyfikatem sprawia, że wszystkie dokumenty nim opatrzone mają taką samą moc prawną jak te podpisane własnoręcznie. Do zastosowań e-podpisu możemy zaliczyć również:

– przesyłanie dokumentów do administracji publicznej
– podpisywanie umów oraz faktur
– składanie zleceń
– możliwość udziału w JEDZ
– uwierzytelnienie transakcji w banku

Istotną kwestią umożliwiającą posługiwanie się e-podpisem jest jego poprawna aktywacja, która może zostać przeprowadzona wyłącznie przy pomocy specjalistów. Zachęcamy zainteresowanych pozyskaniem e-podpisu do kontaktu z naszą kadrą ekspertów.

Profesjonalna sprzedaż oraz aktywacja podpisów elektronicznych, doradztwo w wyborze najkorzystniejszego wariantu zestawu do posługiwania się e-podpisem.