E-podpis certyfikowany

Podpis elektroniczny – cyfrowy podpis