Krajowy Węzeł Tożsamości jest integralną usługa, mającą na celu łączyć w sobie wiele funkcji. Głównym powodem stworzenia tego projektu jest utworzenie warunków i narzędzi do rozpowszechniania usług cyfrowych, aby otworzyć drogę do całkowitej digitalizacji i zapoznania użytkowników z nowymi rozwiązaniami. Projekt elektronicznego systemu identyfikacji ma na celu służyć obywatelom Polski do zdalnego i szybkiego załatwiania spraw urzędowych. Oznacza to, że Polki i Polacy mogą korzystać z jednego uniwersalnego konta i bezpiecznego hasła do wypełniania wszystkich rządowych pism czy wniosków. Dzięki temu możemy znacznie poszerzyć spektrum możliwości załatwiania różnych urzędowych spraw. Już nie będziemy musieli stać w kolejkach czy jechać na miejsce, wystarczy nowy środek identyfikacji. To od obywatela zależy w jaki sposób chce się logować do danego systemu administracji. Użytkownik wybiera wygodny dla niego sposób uwierzytelnienia.

Można więc powiedzieć, że Krajowy Węzeł Tożsamości jest weryfikacją danej osoby, przez administrację publiczną czy instytucję komercyjną w cyfrowym środowisku.

Jest on dostępny pod nazwą login.gov.pl.