Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który sporządzają przedsiębiorcy będący na pełnej księgowości. Dokument ten jest wykazem finansów działalności w ujęciu rocznym. To właśnie sprawozdanie finansowe ma za zadanie zamykać księgi rachunkowe na dany rok obrotowy.

Od 2018 roku przedsiębiorcy mają obowiązek składania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Zmiana ta wynika z chęci przyspieszenia całego procesu i zmniejszenia ilości dokumentów papierowych do minimum, czy po prostu zapewnienia lepszej przejrzystości i wglądu do danych. E-sprawozdanie finansowe może zostać doręczone aktualnie wyłącznie w formie elektronicznej.

Niezbędnym elementem, który pozwala na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest podpis elektroniczny. Kwalifikowany e-podpis a wysyłanie sprawozdania finansowego cechuje się znaczącą zależnością. Wynika to z faktu, iż dokument ten obligatoryjnie musi być podpisany jakąś formą e-podpisu.

Z tego powodu warto zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny. Pozwala on nie tylko na składanie sprawozdań finansowych, ale również daje przedsiębiorcom wiele innych możliwości do polepszenia działania przedsiębiorstwa. Dzięki niemu możliwe jest podpisywanie i wysyłanie wszelkich urzędowych i firmowych dokumentów bez konieczności opuszczania biura.