Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to narzędzie, które powinno być znane każdemu przedsiębiorcy. E-podpis jest ważnym krokiem na drodze cyfryzacji naszego kraju, gdyż to właśnie dzięki niemu możemy załatwiać wiele spraw zdalnie nie martwiąc się o kolejki. Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia przedsiębiorcom składanie dokumentów bez konieczności wizyty w urzędach, co jest znacznym zaoszczędzeniem czasu, który można wykorzystać na rozwój działalności. Ale e-podpis to nie tylko wygoda, ale także wypełnianie obowiązku. Od 2018 roku sprawozdanie finansowe można składać wyłącznie elektronicznie. Muszą one być jednak opatrzone elektronicznym podpisem!

Kwalifikowany podpis elektroniczny a wysyłanie sprawozdania finansowego jest obligatoryjną częścią prowadzenia działalności.