Dla wielu cudzoziemców w Polsce załatwianie spraw urzędowych wiążę się z konieczności wyrobienia numeru PESEL umożliwiającego założenie własnego profilu zaufanego. W jaki sposób ograniczyć formalności do minimum? Czy profil zaufany jest jedynym narzędziem pozwalającym potwierdzić tożsamość podczas korzystania z e-usług?

Dla obcokrajowców korzystniejszym rozwiązaniem jest założenie oraz aktywacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Procedura, o której mowa nie obliguje do zakładania numeru PESEL, co znacznie ogranicza czas pozyskania narzędzia potwierdzającego tożsamość.

Czym jest podpis elektroniczny z certyfikatem? To narzędzie służące do składania pełnoprawnego podpisu w formie elektronicznej. E-podpis złożony przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego jest równoznaczny z podpisem odręcznym i zachowuje pełną moc dowodową.

Kwalifikowany podpis elektroniczny cudzoziemiec u nas może dopełnić niezbędnych formalności pozwalających na posługiwanie się e-podpisem.