Od 18 października 2018 roku wszyscy biorący udział w przetargach publicznych mają obowiązek przeprowadzania procedury w formie elektronicznej. Wnioski sporządza się w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Bardzo ważne jest opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich dokumentów.

Warto zaznaczyć, że wnioski opatrzone profilem zaufanym ePUAP mogą zostać uznane za złożone w niewłaściwej formie.

E-podpis z certyfikatem kwalifikowanym powinna posiadać osoba upoważniona do reprezentacji danego podmiotu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny przetargi publiczne – jak pozyskać własny e-podpis? Najlepszą opcją jest skontaktowanie się z firmą zajmującą się wyrobieniem oraz sprzedażą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Specjaliści w zakresie e-podpisów doradzą wybór najlepszej formy podpisu oraz pomogą przeprowadzić całą procedurę.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie założenia oraz sprzedaży kwalifikowanych podpisów elektroniczny. Świadczymy profesjonalną pomoc dla osób z całej Polski.