Kwalifikowany e-podpis służy do składania podpisów na dokumentach cyfrowych. Można się nim posługiwać za pomocą aplikacji mobilnej lub z użyciem karty i specjalnego czytnika. Nie jest on przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców, każda osoba fizyczna może z niego korzystać w sprawach prywatnych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w 2021 jest weryfikowany za pomocą aktualnego certyfikatu kwalifikowanego, czyli takiego dokumentu, który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis, dzięki temu zyskuje on moc prawną. Jest on stawiany na równi z podpisem wykonanym własnoręcznie. Głównymi, mającymi wpływ na popularność korzystania z e-podpisu cechami są poufność, wygoda, bezpieczeństwo.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w 2021 jest stosowany do podpisywania umów, które zostały sporządzone w formie elektronicznej, przesyłania dokumentów do jednostek administracji publicznej, składania zleceń na niektórych aukcjach internetowych, podpisywania faktur elektronicznych, do uwierzytelniania transakcji bankowych, do korzystania z usług:

“e-zdrowie”
“e-deklaracje”
“e-faktura”
“e-KRS”
“e-GIODO”