Jeżeli chcą Państwo załatwić sprawy urzędowe przez Internet, konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości. Można zrobić to za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis to forma podpisu danej osoby w wersji elektronicznej. Podpis taki składa się za pomocą tokena. Za jego pomocą można potwierdzić dokumenty potrzebne podczas komunikowania się z administracją, ale także akta firmowe i prywatne.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można kupić na jednej ze stron dostawców, których lista znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Po nabyciu e-podpisu konieczna jest jego aktywacja i konfiguracja. Formalności z tym związane warto powierzyć specjalistom.

Nasza firma oferuje pomoc w założeniu podpisu kwalifikowanego. Zapewniamy:
– doradztwo dotyczące wyboru optymalnego zestawu podpisu kwalifikowanego,
– dopełnienie formalności związanych ze złożeniem zamówienia,
– kompletowanie dokumentów i przesłanie dostawcy,
– odebranie podpisu,
– konfigurację i aktywację podpisu elektronicznego.