Wykupienie i aktywacja podpisu kwalifikowanego upoważnia do posługiwania się nim tylko do określonego terminu. A od czego to zależy?

 

Spis treści:
Zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Koniec ważności e-podpisu
Odnowienie podpisu elektronicznego

 

Zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla przedsiębiorców. E-podpis można wykorzystać zarówno do spraw biznesowych jak i prywatnych, co zapewnia znaczną wygodę, ale także daje dodatkowe bezpieczeństwo czy pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Dzięki elektronicznemu podpisowi możemy załatwiać wiele spraw nawet nie wychodząc z domu. Do jego aktywacji konieczne jest dokonanie zakupu odpowiedniego zestawu, potwierdzenie tożsamości i aktywacja. Dopiero po dokonaniu wszystkich tych czynności można będzie swobodnie posługiwać się zestawem i podpisywać dokumenty.

Koniec ważności e-podpisu

należy pamiętać, że kwalifikowany podpis elektroniczny posiada swoją datę ważności. Może on być wykupiony na okres od 1 roku do nawet 3 lat, a po tym czasie, jeżeli go nie odnowimy, wygasa. Dlatego warto zadbać, aby nasz e-podpis był ciągle ważny. Po przekroczeniu terminu ważności nie ma już możliwości odnowienia, dlatego zaleca się aby procedura odnowienia e-podpisu rozpoczęła się nie później niż na 14 dni przed datą wygaśnięcia. Pozwoli to uniknąć konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wydawaniem nowego podpisu.

Sprawdź również: E-skierowania a podpis elektroniczny

Odnowienie podpisu elektronicznego

Odnowienia certyfikatu dla e-podpisu dokonuje się poprzez:

  • uzupełnienie wszelkich formularzy,
  • złożenie zamówienia o odnowienie e-podpisu,
  • aktywowanie odnowienia,
  • pobranie na kartę kryptograficzną certyfikatu kwalifikowanego.

jak odnowić e podpis

Odnowienie kwalifikowanego e-podpisu jest procedurą niezbędną do przedłużenia ważności narzędzia Jest to usługa, która znajduje się w naszej ofercie. Zapraszamy więc do współpracy wszystkie osoby, których ważność podpisu elektronicznego wkrótce wygaśnie.


 

Podpis elektroniczny – odnowienie e-podpisu

Odnowienie podpisu elektronicznego wymaga:

  • wypełnieni formularza,
  • złożenia odpowiedniego zamówienia certyfikatu,
  • odniesienia
  • pobranie na kartę kryptograficzną certyfikatu kwalifikowanego

Koszt odnowienia ważności e-podpisu zależy od okresu, na jaki zostaje przedłużony: 1-3 lat. Zależy też od tego, czy właściciel zdąży przeprowadzić procedurę zanim upłynie termin ważności. Jeśli nie - konieczne będzie wydanie nowego certyfikatu, co wiąże się ze znacznie większym kosztem.