Spis treści:
1. Czym jest e-podpis?
2. Zestaw Simply Sign

Czym jest e-podpis?

E-podpis (elektroniczny podpis) to rodzaj podpisu cyfrowego, który został wygenerowany przy użyciu klucza kryptograficznego. Jest to metoda elektronicznego potwierdzenia tożsamości osoby, która składa podpis oraz autentyczności dokumentu, który został podpisany. E-podpis spełnia określone wymagania prawne i techniczne, co pozwala mu na równoważność z podpisem własnoręcznym na papierze.

Dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest elektronicznym odpowiednikiem dokumentów pisemnych z podpisem własnoręcznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny to rodzaj podpisu cyfrowego, który spełnia określone wymagania prawne i techniczne, takie jak powiązanie z podpisującym, wykorzystanie klucza prywatnego tylko przez podpisującego, użycie środków kontroli tożsamości do identyfikacji podpisującego oraz ochrona przed nieuprawnionym dostępem i zmianą.

Zestaw Simply Sign

Zestaw Simply Sign to narzędzie umożliwiające podpisywanie dokumentów elektronicznych, w tym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem odręcznym na ekranie lub podpisem na papierze i zeskanowaniu. Zawiera aplikację internetową i mobilną, umożliwiającą podpisywanie dokumentów na urządzeniach mobilnych.

Pakiet Turbo Ekspres Paperless umożliwia szybkie nabycie certyfikatu kwalifikowanego w ciągu 30 minut i jest skierowany do podmiotów, które chcą szybko przejść przez procedurę.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które są zainteresowane wyrobieniem podpisu kwalifikowanego, bądź wykupieniem zestawu Simply Sign.

Przeczytaj również: Przeniesienie podpisu elektronicznego z karty na SimplySign

podpis kwalifikowany

Zestaw Simply Sign to narzędzie umożliwiające podpisywanie dokumentów elektronicznych, w tym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem odręcznym na ekranie lub podpisem na papierze i zeskanowaniu. Zawiera aplikację internetową i mobilną, umożliwiającą podpisywanie dokumentów na urządzeniach mobilnych.