Kwalifikowany podpis elektroniczny jest niezbędny do tego, aby złożyć ofertę w e-przetargu powyżej tzw. progów unijnych. To narzędzie, które pozwala na identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną. Od 18 października 2018 roku podpisem takim muszą być opatrzone także formularze ofertowe przesłane do zamawiającego.

Procedura udziału w przetargu wymaga skorzystania z portalu. To platformy służące do komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Warto zatem, aby wykonawca odpowiednio wcześniej wszedł na stronę przetargu, zarejestrował się i zapoznał z narzędziem, które posłuży mu do przesłania oferty. Bardzo ważne jest to, że platforma udostępnia dokument z instrukcją obsługi.

Podpis elektroniczny posiada również inne zastosowania m.in. przesyłanie dokumentów do jednostek administracyjnych, podpisywanie umów zapisanych w formie elektronicznej, podpisanie faktur elektronicznych, uwierzytelnienie transakcji w banku.