Podpis elektroniczny to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych za pomocą specjalnego kwalifikowanego certyfikatu. W Polsce obowiązek stosowania podpisu elektronicznego wynika z ustawy o podpisie elektronicznym oraz z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Spis treści:
1. Obowiązkowy podpis elektroniczny
2. Jak uzyskać e-podpis?

Obowiązkowy podpis elektroniczny

Warto pamiętać, że od 2023 roku podpis elektroniczny będzie obowiązkowy dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także dla instytucji państwowych i samorządowych. Podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi odręcznemu, co oznacza, że ma on taką samą moc prawną. W przeciwieństwie do podpisu odręcznego, jednak, podpis elektroniczny jest bardziej wygodny i szybszy w użyciu, a także pozwala na uniknięcie błędów i pomyłek podczas podpisywania dokumentów.

Jak uzyskać e-podpis?

Aby móc korzystać z podpisu elektronicznego, należy posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego można otrzymać w wybranej jednostce certyfikującej, takiej jak np. bank, firma ubezpieczeniowa lub centrum certyfikacji. W celu otrzymania kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego należy przedstawić odpowiednie dokumenty tożsamości oraz złożyć wniosek o jego wydanie.

Po otrzymaniu kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego można już korzystać z podpisu elektronicznego w swojej codziennej pracy. Warto pamiętać, że podpis elektroniczny jest szczególnie przydatny w przypadku podpisywania dokumentów elektronicznych, takich jak np. faktury czy umowy. W przypadku gdy chcemy podpisać dokument papierowy, należy wydrukować go i podpisać odręcznie, a następnie zeskanować i zapisać w formie elektronicznej.

Sprawdź również: Adres do e-doręczeń e-podpis

Podsumowując, podpis elektroniczny to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na szybsze i wygodniejsze podpisywanie dokumentów elektronicznych. Aby móc korzystać z podpisu elektronicznego, należy posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, który można otrzymać w wybranej jednostce certyfikującej. Podpis elektroniczny jest szczególnie przydatny w przypadku podpisywania dokumentów elektronicznych, ale w przypadku dokumentów papierowych należy je wydrukować, podpisać odręcznie i zeskanować.

podpis elektroniczny 2023

Warto pamiętać, że od 2023 roku podpis elektroniczny będzie obowiązkowy dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także dla instytucji państwowych i samorządowych.